– Kč
Zlaté slitky, zlaté mince Stříbrné slitky, stříbrné mince Slitky platiny Slitky palladia Pamětní mince zlaté, pamětní mince stříbrné
zlaté slitky
zlaté mince
stříbrné slitky
stříbrné mince
slitky platiny
platinové mince
slitky palladia
palladiové mince
numismatika
investiční celky

Etický kodex 1. Komoditní s.r.o.

Posláním etického kodexu 1. Komoditní s.r.o. je vytvoření morálních a etických pravidel chování zaměstnanců naší společnosti, které bude respektováno a dodržováno vůči všem našim klientům a obchodním partnerům.
 
• Zaměstnanci společnosti vystupují a jednají se svými klienty vždy zdvořile, korektně a profesionálně a zastávají nestranný přístup ke všem klientům.
• Prodejce  pracuje s vědomím, že hlavním zájem klienta je jeho maximální spokojenost, což je vždy nejvyšším cílem jednotlivých obchodníků.
• Obchodní jednání jsou vedena v souladu s obchodními zájmy všech účastníků bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování jedné ze stran.
• Klientům poskytujeme všechny potřebné a dostatečné informace o plánovaném nákupu ještě před uzavřením objednávky.
• Naší snahou je aktivně plnit to, co zákazníkům slíbíme - dodržovat dodací lhůty, ceny zboží a být vždy v kontaktu dle aktuálních potřeb.
• Nesjednáváme obchody s klienty, kteří se projevují podvodnými  záměry.
• Poskytované informace jsou podávány s veškerou odbornou péči, kvalifikovaně a profesionálně s přihlédnutím k individuálním potřebám dotyčného klienta.
• Poradci i zaměstnanci společnosti poskytují všem klientům jasné, úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace. Při obchodním jednání se vyvarují klamavého a nesprávného popisu produktů či klamavé reklamy.
• Zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se obchodu, nákupů , prodejů a všech transakcí našich klientů, které jsme se dozvěděli v rámci naší činnosti i po jejím skončení. Respektujeme klientovo právo na ochranu jeho soukromí.
• Při naší práci se řídíme takovými hodnotami, jakými jsou: profesionalita, osobní poctivost, etické hodnoty duševní, morální i mezilidské, závazek pracovat tak, aby naše vzájemné vztahy byly založeny na principu porozumění, dlouhodobé spolupráce a vzájemné úcty.
• Dlouhodobá spokojenost zákazníka je pro nás cílem úspěchu.


 

Copyright © 2010 - 2011 | 1. Komoditní s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.